گاهشماری

گاهشماری

امروز چندم ماه است؟ روز بیست و سوم ماه آینده چند شنبه است؟ آیا سالگرد تولدتان روز تعطیل است؟ پاسخ این پرسش‌ها خیلی آسان با کمک یک تقویم جیبی به دست می‌آید. البته این روزها همه رایانه‌ها و تلفن‌های همراه و بسیاری از ساعت‌های مچی به تقویم مجهز هستند و استفاده از تقویم بسیار ساده است. اما طراحی و محاسبات تقویم‌ها خیلی هم ساده نیست. تقویم‌ها سیری طولانی از دوران باستان داشته‌اند تا به شکل امروزی در آمده‌اند.

در طول تاریخ، اهمیت تقویم در زندگی بشر آن‌قدر زیاد بوده که تقویم هر قوم و ملت به صورت یکی از نمادهای قدرت و اعتبار آن‌ها در نزد دیگر اقوام مطرح بوده است.

از سوی دیگر مقایسه و تطابق تقویم اقوام مختلف، برای تاریخ‌شناسان و تاریخ‌نگاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این پرونده، سیر تاریخی پیدایش و تحول تقویم‌ها را از دوران پیش از تاریخ تا به امروز بررسی می‌کنیم.