خیام ریاضی‌دان

خیام ریاضی‌دان

حکیم عمر خیام، بنا به گفته‌ی برخی مورخان تاریخ علم و شرق‌شناسان، بزرگترین نابغه‌ی قرن یازدهم میلادی به حساب می‌آید. در این پرونده، پس از مروری گذرا بر زندگی و آثار خیام، ‌به معرفی عصر خیام می‌پردازیم تا بدانیم در روزگار او، چرخ دنیا چگونه می‌چرخیده است. در ادامه، همه‌ی کارهای ریاضی را که به خیام منسوب است، مرور می‌کنیم.
بخش وسیعی از مطالب این پرونده، به مهم‌ترین کار ریاضی خیام، یعنی حل معادلات جبری به روش هندسی اختصاص یافته است. دسته بندی معادلات درجه سوم توسط خیام، معرفی روش ترسیمی او برای حل این معادلات به طور کلی و حل یک معادله به طور دقیق، مطالب این بخش را تشکیل می دهد.
همچنین روش ترسیم مقاطع مخروطی، به عنوان ابزار لازم برای حل معادلات، در این پرونده دیده می‌شود.