چه چیز سیارات را وادار به حرکت به دور خورشید می‌کند؟

منظومه شمسی

سوال:

مدارهای دایروی کوپرنیک یا مدارهای بیضی مانند کپلر تنها مسیر حرکت سیارات را به دور خورشید تعیین می‌کنند؛ اما چه چیز سیارات را وادار به حرکت به دور خورشید می‌کند؟

۱- علاقه‌ی شخصی

۲- طناب یا یک چیز طناب‌شکلِ بلند که آن را نمی‌بینیم و حس هم نمی‌کنیم بین خورشید و هر سیاره قرار دارد و سیاره را دور خورشید می‌گرداند.

۳- خورشید در فضا تاثیر عجیبی می‌گذارد که سیارات با قرار گرفتن در آن، توان مقابله از کف می‌دهند و پروانه‌وار حول خورشید می‌گردند.

۴- برای این که اگر چنین نبود ما، یعنی بهترین موجودات دنیا، نمی‌توانستیم به وجود بیاییم و چون هدف از آفرینش جهان این است که ما زندگی خوب و خوشی داشته باشیم...