برگزاری مدرسه‌ی زمستانی علوم کامپیوتر

در طول اجرای برنامه، فعالیت‌های روزهای اول و دوم به دو دسته تقسیم ‌شد که از لحاظ محتوا و اجرا با هم تفاوت داشتند: سخنرانی‌های عمومی که توسط اساتید و دانشجویان ارائه ‌شد و همه‌ی دانش‌آموزان در آن شرکت کردند. هر سخنران با توجه به حوزه‌ی کاری و تجربیات حرفه‌ای خود، درباره‌ی موضوع مورد علاقه‌اش در علوم کامپیوتر به صحبت پرداخت. دسته دوم شامل کارگاه‌هایی بود که به‌طور موازی توسط دانشجویان و در یک مورد یکی از اساتید برگزار ‌شد و در هر کدام حدود ۲۵ دانش‌آموز شرکت کردند. جمعاً ۷ کارگاه با موضوعات متفاوت آماده شده بود که در روز اول ۳ کارگاه متفاوت و در روز دوم ۶ کارگاه مختلف برگزار شد. در هر کارگاه یک موضوع بیان ‌شد و پیرامون آن بحث‌هایی صورت گرفت، سپس با انجام کار عملی، شرح و تفصیل آن کامل شد. برنامه‌ی روز سوم از نظر ساختار متفاوت از دو روز دیگر بود که گزارش هر سه روز و خلاصه‌ای از سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها را در ادامه می‌بینید.