آلبوم عکس‌های شرکت‌کنندگان

اگر فیلم یا عکسی از مدرسه‌ی زمستانی دارید، برای ما بفرستید، شبکه‌ی مدرسه این فیلم‌ها و عکس‌ها را با نام خودتان در سایت برای استفاده‌ی سایر بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

 

 

تعدادی از عکس‌هایی که خانمِ «صفورا آهونبر» برای ما فرستادند