نظریه‌ی اطلاعات

آیا هیچ‌وقت به واژه‌ی اطلاعات اندیشیده‌اید؟ اطلاعات چیست؟ مثلا اطلاعات موجود در یک کتاب چقدر است؟ اصلا می‌توان واحدی برای آن درنظر گرفت؟

مساله‌ی اصلی ِ این کارگاه مسابقه‌ی بیست‌سوالی بود! آبا بیست سوال برای یافتن جواب کافی است؟ ما چند سوال تا جواب فاصله داریم؟ این سوالی که شاید کمی فلسفی به‌نظر برسد، پیوند عمیقی با علوم کامپیو‌تر خورده‌است.

در این کارگاه تلاش بر این بود که با بحث و تبادل نظر، ابتدا ارتباط بین مفاهیم کامپیوتری مانند متن و تصویر با صفر و یک‌ها مشخص شود، سپس با معرفی تدریجی مفهوم نظریه‌ی اطلاعات، جایگاه این نظریه در کارکردن با صفر و یک‌ها نشان‌داده شد. به عنوان مثال مساله‌ی فشرده‌سازی مورد بررسی قرارگرفت. در آخرین بخش کارگاه دانش‌آموزان با نظریه‌ی رمزنگاری و چند شیوه‌ی رمزکردن اطلاعات و رمزگشایی آن‌ها آشنا شدند.