مدار منطقی

ما هرروزه به نحوی با سیستم‌های کامپیوتری سروکار داریم. از کامپیوترهای شخصی‌تا موبایل‌ها و دستگاه‌های پخش موسیقی و هر دستگاه دیجیتال دیگر. اما به‌همان‌اندازه که کار با این دستگاه‌ها ساده است درون آن‌ها پیچیده است. میلیون‌ها و میلیارد‌ها قطعه‌ی کوچک دست‌به‌دست هم می‌دهند تا یک عمل ساده مانند برقراری یک تماس تلفنی انجام‌شود. یک دسته‌ی مهم از این قطعات، مدارهای منطقی است. در کارگاه مدار منطقی با معرفی جبر بول و انواع قطعات الکترونیکی دریچه‌ای به سوی طراحی مدار‌های منطقی در ذهن دانش‌آموزان گشوده شد. در ادامه دانش‌آموزان به طراحی مدار نیم جمع‌کننده و تمام جمع‌کننده و پیاده‌سازی عملی آن‌ها به کمک دروازه‌های ساده‌ی منطقی پرداختند. در حقیقت دراین کارگاه، ابتدایی‌ترین سطح زبان در کامپیو‌تر و نحوه‌ی کار مدارهای منطقی ارایه شد.