روز سوم

در سومین روز مدرسه‌ی زمستانی علوم کامپیو‌تر، با شرکت همه‌ی دانش‌آموزان، مسابقه‌ای با هدف سنجش آموخته‌های شرکت‌کنندگان برگزار شد. در این مسابقه دانش‌آموزان در گروه‌های شش تا هشت نفری با یکدیگر به رقابت پرداختند. در آغاز بازی هر گروه مقدار مشخصی سرمایه داشت و در طول مسابقه در مقاطع زمانی مشخص مساله‌ها به حراج گذاشته می‌شدند. هر گروه با سرمایه‌ای که در اختیار داشت می‌توانست مساله‌هایی را بخرد و با حل کردن آن‌ها و یا فروختن آن‌ها به دیگر گروه‌ها سرمایه‌ی خود را افزایش دهد. وجود امکانات فراوان باعث شده‌بود تا هر فرد با هر سلیقه‌ای بتواند نقشی در بازی ایفا نماید و فضای ملتهب و پرهیجانی بر این مسابقه حاکم بود که باعث شد دانش‌آموزان با لذت زیادی آموخته‌های خود را با کارگرفته و با مفاهیمی که در دو روز گذشته فراگرفته‌بودند ارتباط بهتری برقرارکنند.

بعد از پیان مسابقه و استراحتی کوتاه دکتر سیاوش میرشمس شهشهانی در سخنرانی خود با موضوع «الگوریتم نردبانی» قدیمی‌ترین الگوریتم موجود، یعنی الگوریتم اقلیدس برای یافتن بزرگ‌ترین مقسوم‌الیه مشترک را معرفی کرده و دانش‌آموزان را با جنبه‌های گوناگون این الگوریتم و نتایج و مباحث پیرامون آن آشنا کردند.

پس از آن مراسم اختتامیه برگزار شد. در این مراسم توضیحاتی درباره‌ی فعالیت‌های شبکه‌ی مدرسه داده شد. همچنین گزارش تصویری جذابی که در خلال برگزاری مدرسه توسط برگزار کنندگان تهیه شده بود، به نمایش گذاشته شد. شرکت‌کنندگان در برنامه بعد از انداختن عکس یادگاری جمعی با یکدیگر خداحافظی کردند.