روز نخست

پس از پذیرش، دانش‌آموزان در سخنرانی دکتر رسول رمضانیان با عنوان «سیستم‌های چند عاملی» شرکت کردند. سپس آقای علیرضا خیرخواهان، کار‌شناس فنی شبکه‌ی دانشگاه صنعتی شریف در گفت و شنودی با عنوان «از پنتاگون تا فیسبوک» تاریخچه‌ی مختصری از اینترنت را ارایه دادند.

پس از پذیرایی و استراحت، دانش‌آموزان به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول که حدود ۲۵ نفر بودند، در کارگاه نظریه‌ی بازی‌ها شرکت کرد. گروه دوم که حدود ۷۵ نفر بودند به سه کلاس تقسیم شده و در کارگاه طراحی الگوریتم ۱ شرکت کردند و بالاخره گروه سوم با حدود ۵۵ نفر به دو کلاس تقسیم شدند و در کارگاه مدار منطقی شرکت کردند. هر کارگاه در دو بخش برگزار شد که نیمه‌ی نخست پیش از صرف ناهار و اقامه‌ی نماز و نیمه‌ی دوم پس از آن برگزار شد.

می‌توانید گزارش مختصری از این کارگاه‌ها را در صفحه‌های زیر ببینید:

• کارگاه نظریه بازی‌ها
• کارگاه طراحی الگوریتم ۱
• کارگاه مدار منطقی