روز دوم

سخنرانی‌ها و کارگاه‌های این روز، مطابق با برنامه‌ی قبلی اجرا شد. تجربه‌ی کار روز قبل سبب شد که ناهماهنگی میان برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان بسیار کم شود و نظم پیش‌بینی شده، بر برنامه حاکم شود. همچنین فرصتی پیش آمد تا دانش‌آموزان علاقمند، در زمان استراحت ظهر، به همراه گروهی از برگزارکنندگان برنامه، بازدید مختصری از دانشگاه داشته باشند.
در این روز دکتر امیر دانشگر سخنرانی خود را با عنوان «آیا هر مساله‌ای راه‌حل کارا دارد؟» ارائه کردند. ایشان با مروری بر تاریخ ریاضیات، ابتدا مساله‌ی اثبات‌پذیری در منطق ریاضی را مطرح کردند و سپس به بیان تاریخچه‌ی اثبات‌های ساختنی پرداختند. ایشان برای مطرح کردن مثال‌ها و مصادیق تاریخی، موضوع اعداد اول را انتخاب کرده‌بودند و سیر تاریخی منطق ریاضی را در این موضوع دنبال کردند. در ادامه، موضوع «راه حل کارا» را توضیح دادند و چند نمونه از مساله‌هایی که راه‌حل کارا دارند را معرفی کردند.
آقای بهزاد اسلامی در بخش دوم سخنرانی خود، به مساله‌ی اثبات ناپذیری در ریاضیات پرداختند. در واقع با بحث درباره‌ی مساله‌ای که روز قبل مطرح کرده‌بودند، به این موضوع اشاره داشتند که حتی حل‌نشدنی بودن (اثبات ناپذیری) یک مساله نیز نیاز به اثبات دارد.

گزارش مختصری از کارگاه‌ها را در ادامه می‌بینید:
• کاغذ و تا علیه خط‌کش و پرگار
• حراجی
• فاصله و مکان هندسی
• بازی‌های منصفانه