فاصله و مکان‌هندسی

در این کارگاه فاصله‌ی جدیدی به نام فاصله تاکسی معرفی شد و دانش‌آموزان، اشکال هندسی مثل دایره و بیضی و... را با این فاصله‌ی جدید، رسم کردند. بررسی مفهوم فاصله و مکان هندسی هدف اصلی این کارگاه بود که در ادامه، با بررسی مثال‌های بیشتر و متنوع اتفاق افتاد. مباحث این کارگاه با یک زمینه‌ی داستانی مطرح شد، که می‌توانید جزییات آن را در پرونده ای با عنوان گُل‌قُل‌آباد بر روی سایت شبکه‌ی مدرسه (بایگانی) ببینید. اگر هم درباره‌ی مطالب این کارگاه یا پرونده‌ی گُل‌قُل‌آباد سوالی دارید، می‌توانید به آدرس info@schoolnet.ir ایمیل بزنید.