بایگانی

زلزله‌ی ژاپن

ژاپن

 

روز جمعه ۱۱ مارس ۲۰۱۱ زلزله‌ای به بزرگی ۹، ساحل شرقی ژاپن را لرزاند.

 

مالیخولیای ریاضی

مالیخولیا

اعداد ۱ تا ۹ را جوری در یک مربع ۳ در ۳ بگذارید که حاصل‌جمع عدد‌های هر سطر، هر ستون و هر قطر برابر ۱۵ شود. به جدول عددی به‌دست آمده مربع جادویی می‌گوییم . این مربع یکی از ساده‌ترین جدول‌های عددی است که پیشینه‌ی کهنی دارد و شما می‌توانید با چندبار آزمون و خطا آن را بسازید.

آشنایی با آسمان

آشنایی با آسمان

توپولوژی

توپولوژی

در این پرونده تلاش می‌کنیم تا با یکی از شاخه‌های ریاضی به نام توپولوژی به اختصار آشنا شویم.

Syndicate content