مالیخولیای ریاضی

مالیخولیا

اعداد ۱ تا ۹ را جوری در یک مربع ۳ در ۳ بگذارید که حاصل‌جمع عدد‌های هر سطر، هر ستون و هر قطر برابر ۱۵ شود. به جدول عددی به‌دست آمده مربع جادویی می‌گوییم . این مربع یکی از ساده‌ترین جدول‌های عددی است که پیشینه‌ی کهنی دارد و شما می‌توانید با چندبار آزمون و خطا آن را بسازید.

لوشو مربع جادویی

بازی با عددها می‌تواند ساعت‌ها آدم را سرکار بگذارد. می‌توانید هر جوری دلتان می‌خواهد آن‌ها را با هم جمع یا از هم کم کنید، دنباله‌های گوناگون بسازید یا با آن‌ها شکل‌ها و الگوهای مختلفی بسازید. حتی می‌توانید از روی دنباله‌ای از عددها آهنگ بسازید! جدول‌های عددی بسیاری در طول تاریخ ساخته‌شده‌اند که هریک داستان خودش را دارد و پیش از این‌که از بُعد ریاضی مورد توجه قرار گیرند جنبه‌های اعتقادی و جادویی ویژه‌ای نزد پیشینیان داشته‌اند.

این پرونده به این جدول‌های عددی و ویژگی‌های شگفت‌انگیز و تاریخچه‌ی اغلب خرافاتی آن‌ها اختصاص یافته است. این هفته تاریخچه‌ی خرافی و مالیخولیایی و اسطوره‌ای این‌گونه جدول‌ها را می‌بینیم و در هفته‌های آینده با ویژگی‌های ریاضی آن‌ها آشنا می‌شویم.علی اسفندیاری صالح

بسیارعالی است متشکرم