اریگامی

اریگامی
اریگامی

اریگامی، هنر یا علم ساختن اشیا با تاکردن کاغذ است. اریگامی در زبان ژاپنی از دو عبارت ori به‌معنی «تا کردن» و kami به‌معنی «کاغذ» گرفته شده‌است. این سرگرمی معمولا به‌عنوان هنر سنتی مردم ژاپن شناخته می‌شود، اما در حقیقت چینی‌ها پیش‌ از ژاپنی‌ها کاغذ را اختراع کردند و با این اختراع جدید سرگرمی‌هایی را برای جشن‌های خود فراهم کردند. این هنر به‌ مرور زمان در کشورها و مناطق مختلف شناخته شد و امروزه یکی از پرطرفدارترین سرگرمی‌های مردم دنیاست.
در این پرونده کمی با این سرگرمی بیشتر آشنا می شویم و مختصری از تاریخچه و نقش این هنر در باورهای مردم شرق دور را می‌بینیم. پس از آن نمونه‌هایی از کاربردهای اُریگامی در معماری، طراحی صنعتی و تکنولوژی را دنبال می‌کنیم. با مرور ریاضیات اُریگامی، نمونه‌ای زنده از درهم‌آمیختگی هنر، علم و تکنولوژی در دنیای معاصر پیش‌روی ماست.