گلی و قلی همکار می‌شوند

هندسه تاکسی ، گلی قلی

گل قل آباد

 

 

بالاخره‮ ‬بعد‮ ‬از‮ ‬تلاشهای‮ ‬بسیار‮ ‬گلی‮ ‬و‮ ‬قلی‮ توانستند‮ ‬کار‮ ‬مشترکی‮ ‬پیدا‮ ‬کنند‮.‮ ‬و‮ ‬تصمیم‮ گرفتند‮ ‬که‮ ‬به‮ نزدیکی‮ محل‮ ‬کارشان‮ ‬نقل‮ ‬مکان‮ ‬کنند‮. ‬گلی‮ ‬پیشنهاد‮ ‬می‌کند‮ ‬بیا‮ ‬جایی‮ ‬خانه‮ ‬بگیریم‮ ‬که‮ ‬حداکثر‮ ‬فاصله‌اش‮ ‬تا‮ ‬محل‮ ‬کارمان‮ 5 ‬قلتر‮ ‬باشد‮. ‬آنها‮ ‬نقشه‮ ‬را‮ ‬می‌آورند‮ ‬تا‮ ‬محلهایی‮ ‬که‮ ‬می‌توانند‮ ‬در‮ ‬آن‮ ‬خانه‮ ‬بگیرند‮ ‬را‮ ‬با‮ ‬مداد‮ ‬علامت‮ ‬بزنند‮. ‬شما‮ نیز‮ همین‮ ‬کار‮ ‬را‮ ‬انجام‮ ‬دهید‮.


در هندسه دبیرستانی دیده‌اید:

مکان هندسی نقاطی از صفحه که فاصله‌شان از نقطه $C$ مقدار ثابت $c$ است، تشکیل یک دایره می‌دهند. توجه کنید فاصله نقاط درون و بیرون دایره از نقطه $C$ به ترتیب کمتر و بیشتر از مقدار $c$ است.


برای تمرین بیشتر:

1- نقاطی در صفحه را مشخص کنید که فاصله تاکسی آنها از نقطه ثابت $P$ برابر با $3$ باشند؟ همین کار را برای فاصله اقلیدسی نیز انجام دهید.

2- شهردار گل‌قل آباد به مردم شهر قول می‌دهد برای رفاه حال ایشان تعدادی آب سردکن در شهر نصب کنند تا هر کسی که در فاصله $20$ گلتری مرکز شهر قرار دارد، بتواند با طی حداکثر $3$ گلتر به یک آب سردکن دسترسی پیدا کند. برای این کار لااقل چند آب سرد کن لازم است؟