نامه‌ای برای شهر اقلید

زمانی که شاگردان آقای ثلاثی مشغول تا کردن برگ‌ها برای رسیدن به حدس خوبی برای تثلیث زاویه بودند، خودش داشت نامه‌ای برای مدیر مجله‌ی ریاضی شهر اقلید می‌نوشت، در این نامه بعد از نوشتن اصول هندسه‌ی کاغذ و تا، روشش برای تثلیث زاویه‌های دلخواه را توضیح داد، توانست همه‌ی این‌ها را در دو صفحه بنویسد. در انتهای نامه هم اعلام کرد که در حال حاضر تمایلی به برگشت به شهر اقلید ندارد، چرا که در جزیره‌ی اریگام زندگی خوبی دارد، علاوه بر این معتقد است این‌جا کارهای ریاضیاتی بیشتری می‌تواند انجام بدهد.

زمان امتحان تمام شد و بعد از استراحت کوتاهی، مرحله‌ی دوم هم برگزار شد:

مرحله‌ی دوم:

شکل مرحله‌ی قبل را دوباره درست کنید، حالا تایی بزنید که نقطه‌ی B را روی خط GH، و نقطه‌ی E را روی خط BP منتقل کند.

پس از تا کردن، پاره خط GH را روی برگ تا شده امتداد دهید تا AD را در نقطه‌ی J قطع کند. ثابت کنید پس از باز کردن تا، این خط از نقطه‌ی B می‌گذرد و زاویه‌ی PBJ یک سوم زاویه‌ی PBC است.