تثلیث‌گری در جزیره

تثلیث‌گری در جزیره

این پرونده داستان یک تثلیث‌گر در شهر اُقلید است که با وجود اصرار ریاضیدانان شهر بر ناممکن بودن تثلیث زاویه، هم‌چنان به آزمودن روش‌هایی برای تثلیث زاویه می‌پردازد. برای روشن شدن بهتر موضوع، در این پرونده توضیحاتی درباره‌ی ناممکن‌های ریاضیاتی می‌بینید و با مثال‌هایی از مسایل ناممکن آشنا می‌شوید. در ادامه، با معرفی هندسه‌ی کاغذ و تا که ابزارها و اصولی متفاوت با هندسه‌ی خط‌کش و پرگار دارد، روش‌هایی بسیار متفاوت برای حل برخی ناممکن‌ها در هندسه‌ی خط‌کش و پرگار خواهید دید.ن.س

خیلی عالی بود!
اگه میشه جواب سوالات و مسئله ها رو روی سایت بگذارید.

پويا كارى

خيلى خوب بود! :ح