اتوماتا

««اسب» جزو کلماتی است که با «ا» شروع می‌شوند.» ««کمک» کلمه‌ای متقارن است.»، «۲ + ۲ = ۴»، «۱۷ عددی فرد است.» رابطه‌ی بین جمله‌های بالا چیست؟ اینکه بفهمیم «اسب» جزو کلمه‌هایی است که با «ا» شروع می‌شوند، یا اینکه بفهمیم «کمک» کلمه‌ای متقارن است، یا حل مساله‌های پیچیده‌ی ریاضی، یا تصمیم‌گیری‌های عادی برای مساله‌های روزمره، به یک کلمه ختم می‌شوند: «محاسبه». کلنجار رفتن با این پرسش‌ها، چالشی بود که دانش‌آموزان در کارگاه اتوماتا با آن مواجه شدند.

این کارگاه متشکل از پنج بازی (فعالیت) هر یک با هدفی آموزشی بود، بدین شکل که ابتدا قوانین هر بازی بدون اشاره به موضوع مربوط به آن شرح داده شده و دانش‌آموزان به اجرای بازی می‌پرداختند و سپس گفتگویی درباره‌ی بازیِ انجام‌شده و مفاهیم نظری مرتبط با آن با کمک خود دانش‌آموزان و یافته‌های آنان از بازی انجام می‌پذیرفت. به کمک این بازی‌ها دانش‌آموزان با مفهوم DFA، لمِ پامپینگ و محدود بودن حافظه‌ی DFA و در ‌‌نهایت ماشین تورینگ و قدرت محاسباتی آن آشنا شدند.