روز دوم

برنامه‌های دومین روز مدرسه‌ی زمستانی با گفت‌و‌شنود آقای کوهیار حاجی‌سلیمی درباره‌ی دنیای نرم‌افزارهای متن‌باز آغاز شد.

پس از پذیرایی و استراحت دانش‌آموزانی که در روز نخست کارگاه نظریه‌ی بازی‌ها را دیده بودند روز دوم در کارگاه نظریه‌ی الگوریتمی بازی‌ها شرکت کردند. گروه دوم دانش‌آموزان، یعنی آنهایی که روز نخست در کارگاه طراحی الگوریتم شرکت کرده‌بودند، روز دوم به سه گروه تقسیم شده و یکی در کارگاه طراحی الگوریتم ۲، ‌گروه دیگر در کارگاه اتوماتا و سومین گروه در کارگاه مدار منطقی شرکت کردند. همچنین دانش‌آموزان گروه سوم که روز نخست در کارگاه مدار منطقی شرکت کرده بودند به دو گروه تقسیم شده و یک گروه در کارگاه نظریه اطلاعات، و گروه دیگر در کارگاه طراحی الگوریتم ۱ شرکت کردند. مانند روز نخست هر کارگاه در دو بخش برگزار شد که نیمه‌ی نخست پیش از صرف ناهار و اقامه‌ی نماز و نیمه‌ی دوم پس از آن برگزار شد.

پس از پایان یافتن کارگاه‌ها، دکتر یحیی تابش در یک سخنرانی با عنوان «سرویس‌های وبی» شرکت‌کنندگان را با موضوع داغ نرم‌افزار به عنوان سرویس آشنا کردند.

می‌توانید گزارش مختصری از کارگاه‌های روز دوم را در صفحه‌های زیر ببینید:

• کارگاه نظریه الگوریتمی بازی‌ها
• طراحی الگوریتم ۱
• اتوماتا
• نظریه اطلاعات
• طراحی الگوریتم ۲
• مدار منطقی