خلاصه‌ی کارگاه‌ها

این بخش از شش کارگاه سه ساعته تشکیل شده بود که هر یک در دو بخش ارائه می‌شد. در هر روز چهار کارگاه به طور موازی و برای گروه‌های تقریباً سی نفره از دانش‌آموزان اجرا می‌شد، به گونه‌ای که هر دانش‌آموز در ‌‌نهایت در سه کارگاه شرکت می‌کرد. دبیران حاضر در انتخاب کارگاه متغیر بودند ولی دانش‌آموزان از گروه‌بندی اعمال شده توسط گروه‌ اجرایی پیروی می‌کردند.
محتوای کارگاه‌ها در آینده به‌صورت پرونده‌های مجزا روی سایت قرار خواهد گرفت.
در ادامه می‌توانید توضیح مختصری از کارگاه‌ها را ببینید.