روز سوم

برنامه‌ی روز آخر، کمی متفاوت با روزهای قبل بود: هر دو بخش کارگاه‌ها، پیش از ظهر برگزار شد و گپ و گفت همگانی و اختتامیه در برنامه‌ی بعدازظهر جای گرفت.

گپ و گفت همگانی و اختتامیه
گپ و گفت همگانی که بعد از ظهر روز دوشنبه برگزار شد، فرصتی بود تا شرکت‌کنندگان نظرات خود را درباره‌ی برنامه‌های این سه روز با تیم‌های علمی و اجرایی در میان بگذارند و پیشنهاد‌هایشان درباره‌ی آینده‌ی فعالیت‌های شبکه و احیاناً دغدغه‌هایشان را پیرامون آینده‌ی علمی‌شان مطرح کنند. شاید اصلی‌ترین خواسته‌ی دانش‌آموزان امکان حضور دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان در برنامه‌های آینده‌ی گروه بود. همچنین انتقادهایی مبنی بر تأخیر در ارائه‌ی پرونده‌های الکترونیکی و افزودن امکاناتی به سایت اینترنتی شبکه و مشخص نبودن هدف از انتخاب موضوع آمار مطرح شد که بعضاً از جانب ترتیب‌دهندگان به آن‌ها جواب داده شد. انتقاداتی هم به ساختار کارگاه‌های این دوره وجود داشت که تا حدی با توجه به موضوع، قابل پیش‌بینی بود.
در ‌‌نهایت، با انجام یک نظرسنجی مکتوب و با نمایش عکس‌های این چند روز، گزارش تصویری مدرسه‌ی تابستانی علوم ریاضی ارایه شد که مورد استقبال دانش‌آموزان قرار گرفت. دانش‌آموزان پس از دریافت گواهینامه‌ی شرکت در برنامه، با یکدیگر خداحافظی کردند.

گزارش مختصری از کارگاه‌های این روز را در ادامه می‌بینید:
مشت نمونه خروار
رابطه آماری بین دو مجموعه از داده‌ها
هیجان کاذب
نگاه به تصاویر از چشم آمار