برگزاری مدرسه‌ی تابستانی آمار و کاربردهای آن۱۳۹۰

برای ارائه‌ی گزارشی از آنچه در این دوره گذشت لازم است توضیح دهیم که محتوای اصلی مدرسه‌ی آمار به دو بخش «سخنرانی‌های عمومی» و «کارگاه‌های آموزشی» تقسیم می‌شد و در کنار این بخش برنامه‌هایی چون «جلسات هم‌فکری با دبیران» و «جلسه‌ی گپ و گفت همگانی» پیش‌بینی شده بود.
گروه اول شامل سخنرانی‌های عمومی بود که توسط اساتید ارائه ‌شد و همه‌ی دانش‌آموزان در آن شرکت کردند. هر سخنران با توجه به حوزه‌ی کاری و سلیقه‌ی ریاضیاتی خود، موضوع و مدت‌ زمان ارائه را مشخص کرد. به این ترتیب گوشه‌های از ریاضیات، آن‌طور که افراد مختلف می‌شناسند و به آن می‌پردازند، برای دانش آموزان معرفی شد.

گروه دوم شامل کارگاه‌هایی بود که به‌طور موازی توسط اساتید و دانشجویان برگزار ‌شد و در هر کدام ۲۵ تا ۳۰ دانش‌آموز شرکت کردند. جمعاً ۶ کارگاه با موضوعات متفاوت آماده شده بود که در هر روز، ۴ کارگاه برگزار شد. در هر کارگاه یک موضوع بیان ‌شد و پیرامون آن بحث‌هایی صورت گرفت، سپس با انجام کار عملی، شرح و تفضیل آن کامل شد.

گزارش هر سه روز و خلاصه‌ای از سخنرانی‌ها و کارگاه‌ها را در ادامه می‌بینید.