خلاصه‌ی کارگاه‌ها

کارگاه‌ها بخش عمده‌ای از برنامه‌ی مدرسه‌ی تابستانی را تشکیل می‌داد. هر کارگاه از دو بخش تشکیل شد: در یک بخش بستر مناسب برای آشنایی نظری با یک شاخه یا موضوع ریاضی فراهم شد و در بخش دیگر دانش‌آموزان برای آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث، فعالیت‌هایی گروهی با همان زمینه موضوعی را تجربه کردند. محتوای کارگاه‌ها در آینده به‌صورت پرونده‌های مجزا روی سایت قرار خواهد گرفت.
در ادامه می‌توانید توضیح مختصری از کارگاه‌ها را ببینید.