مقابله با اثرات منفی باد

وزش باد بر دیوارهای خارجی خانه سبب افزایش سرعت انتقال حرارت به بیرون یا همان اتلاف گرما می‌شود. به همین سبب در مناطق سرد و بادخیز خانه‌ها باید تا حد امکان از وزش باد مصون بمانند. جهت‌گیری ساختمان در برابر باد و شکل مقطعی از ساختمان که درست در مقابل باد قرار می‌گیرد، می‌تواند اثر نامطلوب باد را کاهش دهد. همچنین تلاش می‌شود که ساختمان در سایه باد درخت، تپه و ... ساخته شود.

معماری اقلیمی

در شهرهای بادخیز، ترتیب خانه‌ها به‌گونه‌ای است که هر یک در سایه باد دیگری قرار دارد. شهر همدان نمونه مناسبی از طراحی مهندسی‌شده در برابر باد است. خیابان‌ها و کوچه‌های قدیم این شهر، عمود بر جهت وزش بادهای سرد و خشک زمستانی قرار دارند.
همچنین سطح کوچه‌ها تا نیم متر بالاتر از کف خانه‌هاست، تا زمین حفاظ دیگری در اطراف خانه‌ها باشد.