معماری اقلیمی

معماری اقلیمی

معماری اقلیمی در بیشتر نقاط دنیا، سابقه‌ای چند‌هزار‌ساله دارد. در واقع با آغاز یک‌جانشینی بشر، توجه به اقلیم همواره در طراحی ساختمان‌ها اصلی مهم بوده‌است.
با ظهور معماری مدرن و استفاده روزافزون از تجهیزات تهویه، اهمیت اقلیم در معماری مورد کم‌توجهی قرار گرفت و الگوهای یکسانی برای نقاط مختلف دنیا، با شرایط متنوع آب و هوایی استفاده‌ شد. ولی با توجه به کاهش منابع پایان‌پذیر انرژی از یک‌سو و آلودگی شهرها و صدمات جبران‌ناپذیر سوخت‌های فسیلی به محیط زیست ازسوی دیگر، توجه به اقلیم و طراحی اقلیمی باردیگر در قرن بیستم رواج یافت.
این پرونده با مقدمه‌ای درباره بحران انرژی، الگوی مصرف انرژی در ایران و لزوم کاهش انرژی در خانه‌ها آغاز می شود؛ و سپس روش‌های مختلف تامین انرژی و کنترل دمای محیط‌های مسکونی را معرفی می‌کند. در ادامه، معماری اقلیمی به عنوان راهکاری برای تامین انرژی تهویه منازل از منابع طبیعی و تجدیدپذیر انرژی تعریف می شود. در پایان هر بخش با معرفی و دسته‌بندی اقلیم ایران، نمونه‌هایی از معماری سنتی را که ملاحظات خاص اقلیمی در آن‌ها دیده می شود، بررسی می‌کنیم.