و این داستان ادامه دارد...

دنیای اتوماتا دنیای گسترده‌ای است. خیلی‌ گسترده‌تر از مباحثی که در این پرونده با هم مرور کردیم. در پرونده‌های بعدی «سه‌گانه‌ی اتوماتا»، با انواع پیشرفته‌تری از ماشین‌ها آشنا خواهید شد که نه فقط نتیجه‌ی یک جنگ، بلکه زندگی‌ همه‌ی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داد و به ساخت کامپیوتر‌ها منجر شد. خلاصه این‌که، مثل آخر سریال‌ها باید گفت: این داستان ادامه دارد!